ประวัติ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ชุมชนตลาดจีนในอดีต แห่งลุ่มน้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง

Gong ta
" กองต้า" เป็นภาษาชาวพื้นเมืองที่ใช้เรียก ถนนตลาดจีน ซึ่งเป็นถนนสายที่แยกจากถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่เหนือสะพานรัษฎาภิเษกขึ้นไปเล็กน้อย ยาวเรื่อยขนานไปกับฝั่งแม่น้ำวัง เป็นถนนหนึ่งในสามสายในตัวเมืองลำปางในอดีต อันเป็นย่านการค้าเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำวัง

+ ที่เรียกว่า"ตลาดจีน"นั้นก็เนื่องมาจากเอกลักษณ์ของกลุ่มอาคาร ที่ก่อสร้างขึ้นในยุคที่จังหวัดลำปางมีฐานะเป็นประเทศราช ในนาม"นครลำปาง"โดยมีเจ้าผู้ครองนคร
เป็นคนพื้นเมืองและมีอำนาจเต็มในการปกครอง
ในช่วงรัชกาลที่ 1 ถึง > อ่านต่อคลิ๊ก

Contact Me E-mail :: anakarik@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ รูปและข้อความทั้งหมดขอมอบให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน WATKOH.COM