ประวัติ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ชุมชนตลาดจีนในอดีต แห่งลุ่มน้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง

อาคาร คมสัน

อาคารคมสัน อาคารเก่าแก่อีกหลังบนฝั่งแม่น้ำวังที่มีด้านหลังติดแม่น้ำ สมัยก่อนเรือสามารถแล่นมาเทียบหลังบ้านขนถ่ายสินค้าได้ มีโกดังเก็บของอยู่หลังบ้าน

Contact Me E-mail :: anakarik@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ รูปและข้อความทั้งหมดขอมอบให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน WATKOH.COM

***************************