ประวัติ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ชุมชนตลาดจีนในอดีต แห่งลุ่มน้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง

พระพุทธบาทจำลองสี่รอย

วัดเกาะวาลุการาม ตั้งอยู่ในชุมชนตลาดจีนอายุประมาณ 90 ปี มีเจ้าอาวาสปกครอง วัดสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็น รูปที่ 3 ภายในวัดประกอบด้วยศาสนวัตถุ ภาพเขียนพุทธประวัติหลายอย่างจึงเหมาะแก่การศึกษาพระพุทธศาสนา,และศิลปวัฒนธรรม..
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.watkoh.com

Contact Me E-mail :: anakarik@hotmail.com
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ รูปและข้อความทั้งหมดขอมอบให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน WATKOH.COM

***************************